Дали растежът и външният вид на косата ще бъдат естествени?

Тъй като процесът на трансплантация на коса се извършва по посока на растежа на косата, трансплантираната коса ще има естествен вид.

WhatsApp