DHI SAÇ EKİMİ

SELDA HAIR CENTER

DHI SAÇ EKİMİ

Thanks to the medical pen used in DHI hair transplantation, the channel is opened in a short time and the hair follicle is placed at the same time. Thus, two processes are applied at once.

Bu yöntemle toplanan saçlar doğrudan bölgeye ekilir. “DHI Pen” adı verilen aletle uygulanır. Saçlar kalemlere yerleştirildiğinde, doğrudan hedef bölgeye ekilir. Bu yöntemde, kanallar greft boyutunda oluşturulduğundan, daha az nakil ve daha az kanama vardır.

Saç ekimi bu yöntemde aşamalı olarak yapılır. DHI’nin aşamaları şöyle sıralanır:

Toplama: Bu aşamada, 1 çaptan küçük bir bölge çıkarılır ve “mikro motor” adı verilen özel bir aletle toplanır. Yara izi bırakmaz ve toplanan saçlar hemen nakli için hazırdır.

Editing: The hair is placed in pens with channels suitable for its length.

Hair Transplantation: The hair in the pencils is applied directly to the bald area, thus creating channels that allow all hair to be transplanted at the same time. The hair is easily transferred according to the angle and depth in the area.

FUE vs DHI Saç Ekimi \ Hangisi daha iyi?

Hair Transplantation and Aesthetics

Follow us

Communication

Selda Hair Center

WhatsApp