What is Rhinoplasty? To Whom Can It Be Done?

What is Rhinoplasty? To Whom Can It Be Done?

Also called rhinoplasty rhinoplasty Surgery is an operation performed to change the shape or size of the nose. Since the nose is located in the center of the face, even minor differences in the nose will cause serious improvements in the overall attractiveness of the face. Nasal surgery is one of the oldest examples of cosmetic surgery and still attracts high attention today. Transaction Summary -İşlem zamanı:1,5 ila üç saat-Hastanede kalma zamanı:1-2 akşam-Anestezi: Genel anestezi alt kısmında ya da sedasyon ile kısmi uyuşturma-İyileşme zamanı:6 ila 12 ayBurnunuz yüzünüzün merkezinde yer almaktadır, bu nedenden dolayı yüzünüzün görüntüsüne katkı vermekte olan ana etmendir. Burnunuzun nitelikleri ebeveynlerinizden kalıtım ile alınırken, bu nitelikler buluğ devresinde tamamıyla şekillenmeye başlar. Değişik biçim ve ölçülerde burunlara sahip kişilerin yanı sıra, hoş bir burnun ne şekilde gözükmesi gerektiği konusu ile ilgili da birden fazla değişik görüş bulunur.Bazı kişiler burunlarının biçimi ve ölçüsünü beğenmemekte ve bunun neticesinde rhinoplasty wishes to reach a solution. People who have had damage to the nose area after trauma or injury. nose job Thinking about having a nice nose with In addition to these, patients who have respiratory problems due to the structure of the nose also want to have this surgery. 

 What Will Nose Aesthetics Add to Me?

Rhinoplasty görüntünün yanı sıra çoğu sorunu çözüme ulaştırmakta kullanılıyor. Bunlardan kimileri:-Solunum Problemlerinin İyileştirilmesi. Bu problemle alakadar operasyon işlevsel rhinoplasty Also called. Reducing the size and profile of the nose. In addition, reduction rhinoplasty olarak da adlandırılmaktadır, Burnun ölçülerini ve profilini büyütmek.-Boyutu yükseltmek emeli ile yapılan rhinoplasty The operation is called augmentation rhinoplasty. Nose job may require the use of a graft or nasal implant, reshaping the tip, bridge, or nostrils of your nose. This operation involves breaking the nasal bone and restructuring the cartilage, adjusting the distance in the nose and upper lip. 

 Who Can Have Nose Aesthetic Surgery?

Rhinoplasty is one of the most performed procedures in Turkey for both men and women. Rhinoplasty candidates are generally due to aesthetic problems in their noses. nose job olmayı seçerler. Nefes alma problemleri gibi işlevsel problemler yaşamakta olan hastalar da bu işlemi seçmektedir. Bahsedilen işlevsel problemler burun tıkanıklığı ve gürültüyle, yüksek sesli nefes alma gibi sorunları oluşturabilmektedir. Ayrıyeten bu sorunlara sahip insanlar uyurken bu işlevsel problemler yüzünden horlama sorunu çekmektedir.Aşağıdaki maddelerden bir ya da birden çoğuna sahip insanlar rinoplasti için makul aday olarak sayılmaktadır.Burun ölçüsü ve biçiminden memnun olmamak, Burnunuzda travma daha sonrası oluşmuş olan hasar bulunması, Fonksiyonel burun sorunları nedeniyle zorlanarak nefes almak, Gürültüyle horlamak, Sağlıklı sınırların içinde bir vücut kütle endeksine (BMI) sahip olmak, Sağlık hali iyi ve önemli hastalığı olmamak, Zihinsel ve duygusal olarak ameliyata hazır olmak, Ameliyat sonucu için gerçekçi beklentilere sahip olmak.Rhinoplasty prices It is very convenient and anyone who wants it is in a position to have it done easily. Rhinoplasty prices in general it is quite suitable in addition to that rhinoplasty prices is generally stable   
WhatsApp